Iolite

Princip, na kterém vaporizéry pracují je velmi jednoduchý. Působením tepla se aktivní aromatické látky z rostlin vypařují. Nedochází k hoření, ani spalování. Chuť ani vůně není ovlivněna kouřovými zplodinami. Tyto vaporizéry se dají využít i v aromaterapii a fytoinhalaci. Vaporizační přístroje Iolite mají patentovanou technologii ditribuce butanového tepla, které je použito k vaporizaci. Mechanismus je založen na katalyckém plynovém ohřívači s termostatem (udržuje nastavenou teplotu), který se aktivuje piezoelektrickým systémem. Katalytická konverze (reakce butanu s kyslíkem) probíhá v izolované komoře a činí butan inertní - neškodný pro lidské zdraví. Reakcí vzniká vysoce kvalitní produkce vodní páry, která vypařuje účinné látky z bylin, odpadní plyny odchází z přístroje.