Ověření věku

Dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.


Validace

Účelem validace je jednoznačně ověřit zletilost koncového zákazníka způsobem, který vyhovuje platnému zákonu.

Registrace a validovaný účet je nezbytný k nákupu zboží na Headshop.cz! Bez registrace a validovaného účtu nelze nakoupit!


Proces validace

Na základě vaší žádosti a dodání pořebných dokladů, které doloží váš věk, vás zařadíme do skupiny, která může nakupovat na Headshop.cz.

Jakým způsobem si mohu nechat validovat účet?
varianta (A) - v administraci svého účtu (sekce Klientské centrum) kliknutím na odkaz "Validace účtu"
varianta (B) - odesláním dokumentů (vyplněný a podepsaný formulář + kopie dokladu totožnosti) e-mailem na info@headshop.cz
varianta (C) - osobně na výdejním místě ve velkoobchodu SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11, Brno - zobrazit na mapě.

Nechat si validovat účet může jen registrovaný zákazník.

V případě, že jste nový zákazník, můžete se registrovat zde.

Z důvodu jednoduchosti validačního procesu doporučujeme provádět validaci po přihlášení z administrace účtu.

V případě, že se rozhodnete pro odeslání dokumentů, k úspěšné validaci Vašeho účtu je potřeba doložit vyplněný formulář a kopii dokladu totožnosti. Doklad totožnosti = občané ČR - občanský průkaz (přední strana), zahraniční občané žijící v ČR - cestovní doklad (pas)

Příslušné dokumenty zašlete emailem na adresu info@headshop.cz

Vyplněnou žádost lze podat i osobně na výdejním místě ve velkoobchodu SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11, Brno - zobrazit na mapě.
(nemáte-li jinou možnost, na recepci vám rádi poskytnou prázdný formulář a provedou kopii dokladu totožnosti).

Žádosti budou zpracovávány společně a postupně v pořadí, jakém přišly.

O výsledku validace vašeho účtu vás budeme informovat emailem.

Předání zásilky přepravcem

Zásilky jsou předávány výhradně do rukou adresáta - validované údaje (jméno, příjmení a datum narození) budou ověřeny při předání zásilky přepravcem. Pokud se validované údaje nebudou shodovat s údaji v občanském průkazu přebírajícího, nebude zásilka vydána.Níže uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy k validaci zákazníka a účtu.

Po jakém zákazníkovi je dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vyžadováno ověření věku?
Je to koncový zákazník (B2C) s fakturační a dodací adresou v rámci ČR.

Nemám registraci, ale chci se validovat
V
alidace účtu je podmíněna platnou registrací. Pokud ještě nejste registrován, registrujte se zde.

Kde získám žádost k validaci?
Formulář Žádost o validaci si stáhněte zde.

Co je považováno za doklad totožnosti?
V případě občanů ČR se jedná o občanský průkaz, v případě zahraničních občanů žijících v ČR se jedná o cestovní doklad (pas). Řidičský průkaz není považován za doklad totožnosti.

Stačí pouze kopie přední strany občanského průkazu?
Ano, kopie zadní strany OP vyžadována není.

Jakým způsobem mohu validovat účet?
varianta (A) - v administraci svého účtu (sekce Klientské centrum) kliknutím na odkaz "Validace účtu"
varianta (B) - odesláním dokumentů (vyplněný a podepsaný formulář + kopie dokladu totožnosti) e-mailem na info@headshop.cz
varianta (C) - osobně na výdejním místě ve velkoobchodu SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11, Brno - zobrazit na mapě.

Jak dlouho trvá validace účtu - můžu nakupovat hned po odeslání (odevzdání) žádosti?
Bohužel. Všechny typy žádostí budou zpracovávány s časovým odstupem společně a postupně v pořadí, jakém přišly. O výsledku validace vašeho účtu vás budeme informovat emailem.

Když přinesu vyplněnou žádost do SHANTI, můžu zde nakoupit?
Bohužel. Velkoobchod SHANTI slouží pro Headshop.cz výhradně jako výdejní místo. Přijetí žádosti neznamená, že váš účet je okamžitě validován. O výsledku validace vašeho účtu vás budeme informovat emailem.

Mohu poskytnout přístupové údaje validovaného účtu jiné osobě?
Dle obchodních podmínek se uživatel zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), kterými se provádí autorizace přístupu do shopu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost jako by se zneužití dopustil sám.

Chci poslat kopii OP emailem. Jak s těmito citlivými informacemi budete nakládat? Jak dlouho budou na serverech skladovány? Jak budou zabezpečeny?
Jako subjekt pracující s osobními daty se řídíme Zásadami zpracování osobních údajů. E-mailovou žádost o validaci s kopií dokladu totožnosti elektronicky archivovat nebudeme - bezpečně ji odstraníme ihned po provedení validace.

Může objednávku za mě vyzvednout jiná osoba?
Ano, k vyzvednutí můžete zmocnit jinou plnoletou osobu. V případě osobního odběru se jiná osoba při převzetí zboží prokáže platným dokladem totožnosti a údaje budou ověřeny. V případě zaslání zásilky prostřednictvím přepravce je nutné před odesláním zásilky nahlásit změnu přebírající osoby (jméno, příjmení a datum narození).